Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera wg. Gillbergów.

Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera wg.  Gillbergów.

Należą do nich:

  1. Zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub brak chęci współpracy w grupie,
  2. Zaburzenia mowy i języka (opóźniony rozwój, powierzchownie perfekcyjny język ekspresyjny, sztywna i pedantyczna mowa,
  3. Nietypowa prozodia i charakterystyka głosu, uszkodzenie zdolności rozumienia języka – przede wszystkim znaczeń przenośnych i ukrytych)
  4. Zawężone, specjalistyczne zainteresowania, połączone czasem z obsesyjnym zainteresowaniem jedną dziedziną,
  5. Zachowania powtarzalne, rutynowe, niezmienne,
  6. Trudności w komunikacji niewerbalnej (ograniczone gesty, skąpa ekspresja twarzy, dystans fizyczny, zachwianie rozumienia bliskości do innej osoby, kłopoty z kontaktem wzrokowym),
  7. Niezdarność ruchowa (nie zawsze).