Zalecenia dla nauczycieli dziecka z Zespołem Aspergera

Proponuję zestaw zaleceń dla nauczycieli:

 1. Dziecko należy posadzić w pierwszej ławce, najlepiej w środkowym rzędzie.
 2. Ponieważ dziecko ma kłopot z zapamiętaniem tego co jest zadane należy zawsze dopilnować, żeby zapisało to co jest zadane do domu.
 3. W komunikacji z rodzicami powinny przeważać komunikaty o dobrych zachowaniach dziecka. Zeszyty składające się z samych uwag o złych zachowaniach są zakazane!
 4. Dziecko należy chronić przed agresją rówieśników.
 5. Dziecko należy motywować pozytywnie. Kary nie działają.
 6. Nie wolno karać dziecko za objawy dysfunkcji.
 7. Należy uczyć dziecko zachowań społecznych tak jak uczy się scenek teatralnych. Np. scenka: powitanie z grupą.
 8. Należy przekazać dziecku informacje o panujących regułach pisanych i niepisanych.
 9. Wszelkie zmiany muszą być zapowiadane!
 10. Po chwilach silnych emocji należy dotrzeć do źródła problemu. U dziecka z ZA przyczyny stresu mogą być bardzo nieoczywiste.
 11. W czasie wybuchu emocjonalnego należy kompletnie ignorować słowa dziecka. Ono wtedy kompletnie nie panuje nad językiem i karanie go za wyzwiska mija się z celem